Obrázok zobrazuje skupinu axiálnych tesnení MEGAseal MAS

Axiálne tesnenia

Axiálne tesniace krúžky MEGAseal, sa používajú v kombinácii s radiálnymi hriadeľovými tesneniami, ako sekundárne tesnenia, ktoré bránia vniknutiu nečistôt, prachu a striekajúcej vody. Axiálne tesnenia MEGAseal sa otáčajú s hriadeľom a tesnia axiálne proti statickému protiľahlému povrchu.

Pozostávajú z dvoch komponentov, z kovového krúžku a tesniaceho elementu z elastoméru. Kovový krúžok chráni tesnenie pred poškodením. Axiálne tesnenia majú dobrý dynamický tesniaci účinok.