Zobrazenie širokej škály profilov tesnení MEGAseal

Tesnenia MEGAseal

Naša divízia MEGAseal ponúka širokú škálu tesnení pre rôzne typy aplikácii. Kombinácia našich moderných výrobných technológií, 20 ročných skúseností s aplikáciou tesnení, starostlivý výber materiálov a v neposlednom rade vysoké nároky na precíznosť a dôsledná výstupná kontrola sú zárukou spoľahlivosti a vysokej kvality našich produktov.

One Stop - Seal Shop
Tesnenia, ktoré potrebujete u nás určite nájdete...