Obrázok zobrazuje profily oporných krúžkov, plochých tesnení, MEGAseal MB

Oporné krúžky (MB)

Oporné krúžky MEGAseal MB efektívne zmenšujú vo valci tesniacu medzeru, čím chránia elastomérové tesnenia, najčastejšie O-krúžky, pred ich vtlačením do tesniacej medzery. Vyrábajú sa v delenom, ako aj nedelenom prevedení a z materiálov odolných voči extrúzii, ako sú POM, PTFE a TPE.