Krytové tesnenia

Krytové tesnenia - Cover Seals sa používajú na bezpečné utesnenia koncových kruhových otvorov. Krytové tesnenia MEGAseal CS sa vyznačujú stabilným konštrukčným prevedením. Používajú sa na utesnenie častí prevodoviek v stacionárnych strojných zariadeniach napr. CNC sústruhy a frézy, dopravníkové systémy a iných pohonoch.

Obrázok zobrazuje zoznam profilov krytových tesnení MEGAseal.