Obrázok zobrazuje rôzne typy profilov vodiacich krúžkov a vodiacich pásov MEGAseal Guide.

Vodiace krúžky a pásy (MGP/MGR)

Vodiace krúžky (Guide Rings) MEGAseal MGU zabezpečujú vedenie piestu a piestnej tyče, absorbujú priečne sily medzi nimi a ostatnými časťami valca, a tým zabraňujú ich kontaktu (kov na kov). Podľa typu a náročnosti aplikácie, môžu byť vodiace krúžky vyrobené z viacerých materiálov. Voľba správneho materiálu a požadovaného profilu vodiaceho krúžku veľmi výrazne ovplyvňuje funkčnosť a životnosť celej tesniacej sústavy.