Obrázok zobrazuje rôzne typy statických tesnení vyrábaných a dodávaných firmou MEGAbelt SK, s.r.o.

Statické tesnenia

Statické tesnenia MEGAseal patria medzi základné tesniace komponenty. Používajú sa v aplikáciách, kde medzi tesneným povrchom a tesnením, (tesniacim britom), nie je žiaden dynamický pohyb. V našej ponuke máme širokú škálu profilov statických tesnení, ktoré sú vyrábané z rôznych materiálov.